Att välja rätt kennel

ryder-kennel-which-breed-is-right-for-me-choosing-the-right-breed-puppyNär man ska köpa hund så måste man först fundera på vad man ska ha hunden till och om man ska ha en blandrashund eller en renrasig hund. Det finns givetvis för och nackdelar med båda sorterna av hund. Om man väljer en renrasig hund, då ofta med stamtavla, så har man väldigt mycket “gratis” information om hunden. Man får veta om deras föräldrar, far- och morföräldrar och hur pass friska de har varit. All den här informationen finns tillgänglig via den Svenska kennelklubben och det kan hjälpa en att välja en hund från friska individer.

Viktigt vid val av Kennel

När man har valt en ras så ska man hitta en uppfödare eller kennel, båda namnen fungerar även om man idag hellre säger att man är uppfödare än bedriver en kennel.

Genom att söka på en specifik hundras får man i regel upp flera uppfödare för den rasen man är intresserad av och man kan även hitta registrerade uppfödare hos den Svenska kennelklubben. Det är viktigt att välja en registrerad kennel/uppfödare eftersom dessa har genomgått utbildning samt har blivit och blir kontrollerade så att de håller bra standard och har bra levnadsförhållanden för sina hundar.

När man har hittat en eller flera uppfödare så ska man kontakta dem och det är bra att träffa dem och hundarna. Genom personlig kontakt kan man få en bild av hur uppfödningen fungerar och man märker rätt snabbt om något känns konstigt. När man ska välja hund eller valp så ska man besöka uppfödaren och även hämta valpen där. Valpens mamma måste finnas tillgänglig för annars finns det en risk för att något inte är rätt. Valpar får inte säljas eller lämna sin mamma förrän de är 8 veckor gamla.

Hur bostaden ser ut och hur hundarna ser ut och beter sig vid besök visar hur en uppfödare och kennel har det och hur de behandlar sina hundar. Det är ibland så att man måste besöka flera uppfödare innan man hittar den som passar en bäst. Det är inte fel att besöka fler uppfödare om man känner att personkemin inte stämmer.